PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA


NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij, v okviru katerega bomo izvedli naložbo v posodobitev kmetijske mehanizacije.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • ohranjanje in razvoj kmetije,

  • dobro počutje živali

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • izboljšanje produktivnosti na kmetiji,

  • izboljšanje okoljske učinkovitosti kmetije.
Image title